www.gmina.lukow.pl www.Cyberstudio.com.pl
» powrót do aktualnej II edycji konkursu


KONKURS

"Szkoła on - line"Organizator konkursu:

Rada Gminy Łuków
Wójt Gminy Łuków
Gminny Zespół Oświatowy


Główny sponsor konkursu:
Cyberstudio

Cele konkursu:
- wzrost aktywności internetowej szkół
- zwiększenie dostępu do informacji o szkole
- powstanie nowych stron internetowych
- promocja szkół poprzez internet
- twórcze wykorzystanie sieci internet
- zainteresowanie uczniów nowymi technologiami projektowania stron


Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół Gminy Łuków. Czas trwania: 11 kwietnia 2005 r. - 1 lipca 2005 r.
Rozstrzygnięcie konkursu - wrzesień 2005 r.

Jury konkursu:
1. Grzegorz Świderski - właściciel firmy Cyberstudio
2. Krzysztof Szcześniak - informatyk Urzędu Gminy Łuków
3. Wojciech Dobrowolski - informatyk Gminnego Zespołu Oświatowego
4. Edyta Katarzyna Kuć
5. Tomasz Ciężki

Nagrody:
Pierwsze miejsce - nagroda w wysokości 1500 złotych
Drugie miejsce - nagroda w wysokości 1000 złotych
Trzecie miejsce - nagroda w wysokości 700 złotych
WYNIKI:

1.  ZS w Strzyżewie   86 pkt
2.  ZS w Gołabkach   72 pkt
3.  ZS w Zalesiu   59 pkt
4.  ZS w Krynce   57 pkt
5.  SP w Rolach   56 pkt
6.  ZS w Gręzówce   55 pkt
7.  ZS w Czerśli   48 pkt
8.  SP w Zarzeczu Łukowskim   40 pkt
9.  SP w Świdrach   37 pkt
10.  SP w Gołaszynie   33 pkt

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zaplanowano wstępnie
na 8 września (czwartek), godz. 15.00 w Zespole Szkół w Zalesiu.
Regulamin konkursu:
 1. Każda ze szkół otrzymuje 50 MB przestrzeni dyskowej w domenie www.”miejscowosc”.gminalukow.pl, gdzie „miejscowosc” to nazwa miejscowości w której znajduje się szkoła, oraz do dyspozycji 3 skrzynki pocztowe o pojemności 20 MB o poniższym schemacie: (imie.nazwisko@miejscowosc.gminalukow.pl – gdzie „imie.nazwisko” – to imię i nazwisko dyrektora szkoły, a „miejscowosc” – to nazwa miejscowości w której szkoła się znajduje; informatyk@miejscowosc.gminalukow.pl – skrzynka do wymiany informacji na temat przebiegu konkursu szkola@miejscowosc.gminalukow.pl – skrzynka do dyspozycji szkoły

 2. Wyżej wymienione elementy zostaną udostępnione szkołom w dniu rozpoczęcia konkursu. Każda ze szkół otrzyma na piśmie informacje z hasłami do swojej strony, a także do skrzynek pocztowych. Od momentu rozpoczęcia konkursu wszelka korespondencja dotycząca jego przebiegu przesyłana będzie na te skrzynki pocztowe.

 3. Strony internetowe mogą być wykonane dowolną techniką. Wymagana rozdzielczość stron 800x600. Na stronie startowej powinien znaleść się herb Gminy Łuków, link do strony Urzędu Gminy Łuków, do strony sponsora konkursu, a także do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej danej szkoły.

 4. W konkursie zwycięży ta szkoła, która uzbiera największą liczbę punktów. Maksymalnie uzyskać można 100 punktów. Strony punktowane będą w następujący sposób:
  1. Grafika, wygląd strony, ogólne wrażenia estetyczne, kolory. Punktacja: 0 – 20 punktów.

  2. Jakość informatyczna strony internetowej. Opis techniczny powinien zawierać informacje na temat strony ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanych technologii, a także osób pracujących przy budowie strony. Punktacja: 0 – 20 punktów.

  3. Funkcjonalność strony – logiczny układ całości, położenie podstron, łatwość nawigacji po stronie, jury zwracać będzie uwagę na elementy graficzne zespalające stronę. Punktacja: 0 – 20 punktów.

  4. Ilość i jakość zamieszczonego materiału informacyjnego dotyczącego szkoły oraz miejscowości w której znajduje się szkoła i z której pochodzą uczniowie. Jury zwracać będzie uwagę na dokładność i szczegółowość zamieszczonych informacji z życia szkoły i miejscowości. Dodatkowo oceniane będą zdjęcia, ciekawostki historyczne, geograficzne i przyrodnicze, a także obcojęzyczne wersje strony . Punktacja: 0 – 10 punktów.

  5. Zaangażowanie uczniów w tworzoną stronę szkoły. Podawanie imienia i nazwiska ucznia, nauczyciela, przy przygotowanym przez niego materiale. Oceniane będą również podstrony poszczególnych klas przygotowane wyłącznie przez uczniów. Punktacja: 0 – 10 punktów.

  6. Ilość wejść na stronę w czasie od 20 czerwca do 20 sierpnia 2005 roku. Ilość przyznanych punktów, zależeć będzie od ilości wejść na stronę. Dodatkowo premiowane będą wejścia z zagranicznych serwerów. Promocja strony nie może naruszać dobrych obyczajów panujących w internecie. Punktacja: 0 – 10 punktów.

  7. Szybkość otwierania się strony głównej i poszczególnych podstron. Punktacja: 0 – 10 punktów.

 5. Wykonanie strony konkursowej przez firmę komercyjną powoduje dyskwalifikację szkoły.

 6. W konkursie mogą zostać wykorzystane istniejące już strony internetowe szkół.

 7. W sprawach technicznych pomocą służy firma Cyberstudio – kontakt: biuro@cyberstudio.com.pl w sprawach organizacyjnych – pracownicy Urzędu Gminy: Edyta Katarzyna Kuć, Tomasz Ciężki (press@lukow.ug.gov.pl).

 8. Bieżące informacje na temat konkursu na stronie www.gminalukow.plwww.lukow.ug.gov.pl.

» powrót do aktualnej II edycji konkursu