www.gmina.lukow.pl www.Cyberstudio.com.pl
» II edycja konkursu


KONKURS

"Szkoła on - line"

II EDYCJA


WYJAŚNIENIA:


W związku z pytaniami dotyczącymi pkt 4.5 regulaminu konkursu "szkoła on - line" etap II uszczegóławiamy, że w skład reprezentacji uczniowskiej do minikonkursów wejść powinni:
- w kategorii szkół podstawowych (czyli szkół podstawowych nie wchodzących w skład Zespołów Szkół - wyjątek stanowi ZS w Czerśli) pięciu uczniów z klas piątych i szóstych, - w kategorii zespołów szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) pięciu uczniów z całego zespołu.

Organizatorzy dopuszczają możliwość reprezentowania zespołu szkół wyłącznie przez gimnazjalistów.