www.gmina.lukow.pl www.Cyberstudio.com.pl


KONKURS

"Szkoła on - line"

II EDYCJA

Organizator konkursu:

Wójt Gminy Łuków
Gminny Zespół Oświatowy

Główny sponsor konkursu:
Cyberstudio

Cele konkursu:
- wzrost świadomości możliwości jakie dają technologie internetowe
- wzrost aktywności internetowej szkół
- zwiększenie dostępu do informacji o szkole
- powstanie nowych stron internetowych oraz systematyczna ich aktualizacja
- promocja szkół poprzez Internet
- twórcze wykorzystanie sieci Internet
- zainteresowanie uczniów nowymi technologiami


Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół Gminy Łuków.
Czas trwania: 2 listopada 2005 r. - 26 maja 2006 r., godz. 15.00
                                (po godz. 15.00 zablokowana zostanie możliwość aktualizacji strony)

Jury konkursu:
1. Grzegorz Świderski - właściciel firmy Cyberstudio
2. Dyrektorzy i informatycy wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów
3. Krzysztof Szcześniak - informatyk Urzędu Gminy Łuków
4. Wojciech Dobrowolski - informatyk Gminnego Zespołu Oświatowego
5. Edyta Katarzyna Kuć - podinspektor ds. promocji gminy
5. Tomasz Ciężki - podinspektor ds. promocji gminy

Nagrody dla każdej z kategorii:
Pierwsze miejsce - nagroda w wysokości 1000 złotych
Drugie miejsce - nagroda w wysokości 750 złotych
Trzecie miejsce - nagroda w wysokości 500 złotychRegulamin II edycji konkursu:

Konkurs organizowany jest z podziałem na zespoły szkół i szkoły podstawowe. Wyjątek stanowi Zespół Szkół w Czerśli, który ze względu na brak gimnazjum oceniany będzie jak szkoła podstawowa.

  Szkoły podstawowe:

 1. Szkoły podstawowe które po pierwszym etapie konkursu nie posiadają własnych witryn internetowych, chcąc uczestniczyć w konkursie powinny je wykonać i umieścić na serwerze do 1 grudnia 2005 r. Hasła do serwerów i skrzynek pocztowych szkoły te odebrały podczas trwania I etapu konkursu.

 2. Wszelka korespondencja dotycząca przebiegu konkursu przesyłana będzie na skrzynki pocztowe, które zostały założone w pierwszym etapie konkursu.

 3. Strony internetowe mogą być wykonane dowolną techniką. Wymagana rozdzielczość stron 800x600. Na stronie startowej powinien znaleźć się herb Gminy Łuków, link do strony Urzędu Gminy Łuków, do strony sponsora konkursu, a także do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej danej szkoły.


 4. Zespoły szkół i szkoły podstawowe

 5. W każdej kategorii konkursu zwycięży ta szkoła, która uzbiera największą liczbę punktów. Maksymalnie uzyskać można 100 punktów. Strony punktowane będą w następujący sposób:

  1. Jakość informatyczna strony internetowej, grafika, funkcjonalność. Wykorzystanie nowych języków i technologii, czystość kodu strony. Działanie strony w różnych przeglądarkach internetowych. Punkty w tej kategorii przydziela jedynie firma Cyberstudio.
   Ocena dokonywana jest dwukrotnie w czasie trwania konkursu. Pierwszy raz 24 lutego 2006 r. Punktacja: 0 - 10 punktów. Druga ocena zostanie dokonana 26 maja 2006 r. Punktacja 0 - 20 punktów.
   W tej kategorii łącznie uzyskać można 30 punktów

  2. Wrażenia estetyczne, kolory, łatwość nawigacji po stronie, elementy graficzne zespalające stronę. W tej kategorii punkty przydzielają szkoły biorące udział w konkursie. Szkoły nie dokonują oceny własnych witryn internetowych. Szkoła, która nie dokona oceny stron innych szkół, nie będzie miała policzonych punktów w tej kategorii.
   Ocena nastąpi po 26 maja 2006 r. na specjalnym formularzu przygotowanym przez Cyberstudio, umieszczonym na stronie internetowej konkursu www.gminalukow.pl
   Punktacja: 0 - 20 punktów.

  3. Ilość i jakość zamieszczonego materiału informacyjnego dotyczącego szkoły oraz miejscowości w której znajduje się szkoła i z której pochodzą uczniowie. Należy zwrócić uwagę na dokładność i szczegółowość zamieszczonych informacji o szkole i miejscowości. Dodatkowo oceniane będą zdjęcia, ciekawostki historyczne, geograficzne i przyrodnicze, a także obcojęzyczne wersje strony.
   Punkty w tej kategorii przyznają pozostali członkowie jury.
   Punktacja 0 - 10 punktów.

  4. Aktualności z życia szkoły. Informacje o uczniach, nauczycielach, zdjęcia klas oraz nauczycieli, klas lekcyjnych. Oceniane tu będą strony klas oraz strony uczniów. Punkty w tej kategorii przyznają pozostali członkowie jury. W kategorii gimnazjów najwyższą ilość punktów może uzyskać szkoła której co najmniej 10 uczniów ma swoje strony prywatne.
   Punktacja 0 - 10 punktów.
   Gimnazjum 0 - 8 pkt + 2 punkty za strony uczniowskie.

  5. Szkoła przystępując do konkursu wystawia 5-osobową reprezentację uczniowską, w skład której w szkole podstawowej powinni wejść uczniowie klas piątych i szóstych, a w gimnazjach klas pierwszych, drugich i trzecich. Reprezentacje szkół będą zmagać się w dziesięciu minikonkursach, które odbędą się w czasie trwania konkursu. Reprezentanci szkół otrzymają maile, na które przesyłane będą zadania konkursowe wraz z regulaminem. Adresy skrzynek pocztowych i hasła zostaną przesłane na adresy e-mail szkół 29 listopada br. Minikonkursy będą organizowane średnio raz na dwa tygodnie oddzielnie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W każdym konkursie będzie można zdobyć maksymalnie 3 punkty.
   Punkty w tej kategorii przyznaje firma Cyberstudio, która jest organizatorem minikonkursów.
   Łączna punktacja w tej kategorii 30 punktów.


 6. Szkoły, które posiadają strony internetowe przygotowane w pierwszym etapie konkursu, do 1 grudnia 2005 r. powinny dokonać ich aktualizacji. Do dnia 25 listopada powinny przesłać opis zakresu aktualizacji oraz skład 5 osobowych reprezentacji na adres konkurs@gminalukow.pl
  Zgłoszenie reprezentacji jest warunkiem uczestnictwa szkoły w II etapie konkursu.

 7. Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość korzystania z fragmentów kodów, skryptów, elementów graficznych itp. dostępnych w Internecie na podstawie licencji umożliwiającej ich darmowe wykorzystanie. Według dobrych obyczajów panujących w Internecie, szkoła wykorzystując tego typu elementy powinna o tym poinformować na swojej stronie.

 8. Wykonanie strony przez firmę komercyjną powoduje dyskwalifikację szkoły.

 9. W sprawach technicznych pomocą służy firma Cyberstudio - kontakt: konkurs@gminalukow.pl.
  W sprawach organizacyjnych - pracownicy Urzędu Gminy: Edyta Katarzyna Kuć i Tomasz Ciężki - kontakt: press@lukow.ug.gov.pl, kuc@lukow.ug.gov.pl, tel. (025) 798 24 39 w. 102.

 10. Bieżące informacje na temat konkursu na stronie www.gminalukow.pl.

» Wyjaśnienia dotyczące regulaminu
» I edycja konkursu (archiwum)